MUDr. Mária Pavlovičová

Očná ambulancia

telefón: recepcia 3231 3020
Ambulancia presťahovaná na Staré Grunty 56

MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s.r.o.,