MUDr. Viola Bukovská

Praktický lekár pre deti a dorast do 28 r., lekár homeopat pre deti a dosp. MUDr. Viola Bukovská
AM Medicus s.r.o.
sestra: Adriana Janošová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: príz. č. dverí: 42
telefón: 654 21 386       mobil: 0905 250 173
Pond.:   8:00 - 12:30  
Utorok: 14:00 - 17:00  
Streda:   8:00 - 12:30   12:00 - 13:00 prevencia
Štvrtok: 14:00 - 17:00 12:00 - 14:00 poradňa
Piatok:   8:00 - 12:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Zdravotný obvod: Hlaváčikova, Majerníkova, Matejkova, Svrčia, Veternicová, Líščie údolie - nepárne 71 a vyššie, Pernecká, Nám. Sv. Františka, Kuklovská - nepárne, Ľ. Fulu, Nabielkova, Jurigovo Nám., Donnerova, Svrčia, Čarského