MUDr. Viola Bukovská

Praktický lekár pre deti a dorast do 28 r., lekár homeopat pre deti a dosp. MUDr. Viola Bukovská
AM Medicus s.r.o.
Ambulancia ukončila činnosť