MUDr. Marta Rohaľová

Praktický lekár pre deti a dorast
 
sestra: Katka Sklutová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: príz. č. dverí: 51
telefón: 654 25 159
Pond.:   7:30 - 11:30  
Utorok:   7:30 - 11:00 11:00 - 12:30 poradňa stab.
Streda: 14:00 - 18:00 13:00 - 14:00
poradňa pre pozvaných
Štvrtok:   7:30 - 12:00  
Piatok:   7:30 - 11:30  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Language/Sprache: DE