NEOPROT

 
ortop. technik: Daniela Szökeová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: príz. č. dverí: 22
mobil: 0905 491 441
Pond.:    
Utorok:    
Streda:    
Štvrtok:  8:30-16:00  
Piatok:  8:00-14:00  
Pozn.: Individuálne zhotovovanie, opravy, úpravy a výdaj ortopedickoprotetických pomôcok neoprot@nextra.sk