Všeobecné lekárstvo

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých. Každá všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode. Príslušného lekára si môžete vyhľadať podľa miesta bydliska. Žiaľ, odídenci nemajú ani trvalý, ani prechodný pobyt, ale tolerovaný pobyt. Obvodný lekár tak môže odmietnuť prijať odídenca do starostlivosti a niektorí lekári to aj robia.
 
Ak neuspejete, môžete sa obrátiť na všeobecnú ambulanciu pre ukrajinských utečencov v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Ambulancie poskytuje primárnu starostlivosť pre dospelých, vrátane predpisovania liekov či očkovania.
 
V zdravotnom stredisku na Rovniankovej poskytuje starostlivosť pre odídencov aj gynekologická ambulancia, aj psychiatrická ambulancia.

 

Psychiatrická ambulancia

Gynekologická ambulancia

 

 

 
telefón: +421 947 915 516