Obchodné verejné súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia (26,41 m2) na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti  (63,38 m2) na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v reumatológia (21,75 m2) na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie 4 nápojových automatov na teplé nápoje (4,00 m2) na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie informatívneho testovania, merania, analýzy a kontroly (77,46 m2) na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.