Obchodné verejné súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu:
prevádzkovanie stomatologickej ambulancie so zubným RTG zariadením a/alebo
pracoviska SVaLZ v odbore rádiológia,

o výmere 24,38 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu:
prevádzkovanie kancelárie,
o výmere 13,66 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu:
poskytovanie zdravotnej starostlivostiň alebo prevádzkovanie personálneho poradenstva alebo  prevádzkovanie kancelárie,
o výmere 13,90 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu:
umiestnenie a prevádzkovanie samoobslužnej klaviarne,
o výmere 3 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

 

 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu:
prevádzkovanie stomatologickej ambulancie so zubným RTG zariadením a/alebo
pracoviska SVaLZ v odbore rádiológia
,
o výmere 24,38 m2,
na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava,
vyhlásenej dňa 10.03.2023.