Verejné obstarávanie

 

POPIS ZÁKAZKY: BOZP-PO-služby 2019

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,00 EUR (pri platcoch DPH s DPH)

DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY: 20.9.2019

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY: 07. 10. 2019 do 09:00 hod.

KONTAKTNÁ OSOBA: Richard Žiška, kontakt v texte výzvy

STIAHNUTIE PODKLADOV: Výzva na PP

 

Súhrnná správa ZNH I. štvrťrok 2013
Súhrnná správa ZNH II. štvrťrok 2013

Súhrnná správa ZNH III. štvrťrok 2013

Súhrnná správa ZNH IV. štvrťrok 2013

 

 

Súhrnná správa ZNH I. štvrťrok 2014

 

10.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Poskytovanie právnych služieb

 

22.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Výmena okien v átriu

 

29.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Dodávka obedov

 

7.8.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Výmena vstupných dverí vo vestibule

 

20.8.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Strážna služba

 

11.10.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Nacenenie prác súvisiacich s plánovanou rekonštrukciou polikliniky

 

10.12.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:

Servis a odborné prehliadky výťahov

 

25.2.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:

Výmena vstupných dverí detského pavilónu

 

27.2.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:

Zateplenie strechy, fasády, výmena okien - technická špecifikácia

 

17.4.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:

OPaOS elektrických inštalácií a elektrických spotrebičov

 

17.4.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:

Oprava schodiska

 

13.6.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:

Dodávka stravných lístkov v jednotkovej cene 3,60 € (jednorazová)