Ambulancie a prevádzky

Poliklinika Karlova Ves je príspevkovou organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulanciách: rádiológia – RTG, mamografia, sonografia (USG) - MUDr. E. Göncölová, kardiológia -  MUDr. K. Žiška a v stacionári Donnerovej 1: detská rehabilitácia – MUDr. M. Martinková, detská psychiatria – MUDr. N. Dimová.

 

Zdravotnú starostlivosť v ostatných ambulanciách uvedených na tejto stránke poskytujú samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe licencie udelenej Bratislavským samosprávnym krajom. Poliklinika Karlova Ves nezodpovedá za zdravotnú starostlivosť ani ostatné služby, ktoré tieto ambulancie resp.  poskytovatelia poskytujú.

 

Odporúčame Vám stránku  www.e-vuc.sk, kde môžete nájsť mnoho dôležitých informácií aj o iných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, neprítomnosti lekárov a pod.

 

Ambulancia  
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Stanislava Miklánková
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Marta Uhrínová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Martina Vaľková, PhD., MUDr. Eva Fandelová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dana Martišková
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ladislav Mechura
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Soňa Ostrovská
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Jana Zimanová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dagmar Tarinová, MUDr. Mária Tešlárová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ruth Poláková (MUDr. Iveta Vaverková-Malíková)
Stomatologická ambulancia MUDr. András Puskáryov, MUDr. Ivan Shvets, MUDr. Stanislav Datskiv (bývalá ambulancia MUDr. Anna Balážová CSc.)
Stomatologická ambulancia MUDr. Katarína Havlátova
Stomatologická ambulancia MDDr. Martin Hirjak
Stomatologická ambulancia MUDr. Hana Holanová
Stomatologická ambulancia MUDr. Stanislav Petrík
Stomatochirurchická ambulancia MUDr. Daniela Stanislavová
Stomatologická ambulancia MDDr. Tomáš Nemčok - MDDr. Grigorij Šapijevský
Stomatologická ambulancia MUDr. Angelika Čepčeková
Stomatologická ambulancia - DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - MDDr. Viera Volčková
Zubná ambulancia MUDr. Adriana Pristašová
Zubná ambulancia MUDr. Vladimíra Kasajová - MUDr. Magdaléna Kišová - MUDr. Hana Šokyová
Čelustná ortopédia MUDr. Gabriela Alexandrová - MUDr. Miriam Alexandrová
Čeľustná ortopédia MUDr. Mária Ditteová
Čelustná ortopédia MUDr. Katarína Kášová
Čeľustná ortopédia MUDr. Anna Nováková (Nádaždyová) PhD. (MUDr. Ľubica Lindauerová)
Čeľustná ortopédia MUDr. Soňa Majerníková
Gynekologická ambulancia MUDr. Veronika Gáboriková
Gynekologická ambulancia MUDr. Jozef Kajaba, MPH, PhD.
Zubné, krčné RTG (RDG) Schneider RTG (RDG)
Angiologická a interná ambulancia

MUDr. Ľubomíra Javorčíková - MUDr. Jaroslava Richterová

Kožná ambulancia MUDr. Michaela Blaško, PhD. - MUDr. Elena Šustrová, PhD. - MUDr. Jana Lengyelová - MUDr. Zuzana Rajczyová - MUDr. Vanda Martišková - MUDr. Zuzana Murárová
Kožná ambulancia MUDr. Gabriela Kolátorová
Diabetologická a interná ambulancia MUDr. Roman Žák PhD.
Endokrinologická ambulancia MUDr. Darina Malacká
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Miriam Šišuláková
Geriatrická a interná ambulancia MUDr. Jaroslava Schichorová
Chirurgická ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Dekyská - MUDr. Miroslav Novota
Chirurgická ambulancia MUDr. Pavol Novák - MUDr. Lucia Mikulášová
Detská chirurgická ambulancia MUDr. Babala - MUDr. Kerdíková   NOVÁ AMBULANCIA
Kardiológ pre deti, dorast a od 0 - 26 rokov MUDr. Marcela Ivanová
Kardiologická a interná ambulancia, EKG MUDr. Koloman Žiška
Klinická imunológia a alergológia MUDr. Tatiana Babalová   NOVÁ AMBULANCIA
Klinická logopédia - deti a dospelí PaedDr. Júlia Papcová - Mgr. Stanislava Lednárová
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí PaedDr. Erika Grambličková
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí Mgr. Martin Mokoš (PhDr. Pavol Strečok)
Nefrologická ambulancia
Neurologická ambul. a EEG labor. MUDr. Miroslava Mladonická
Očná ambulancia MUDr. Mária Pavlovičová  (MUDr. Darina Bírová) - presťahovaná ambulncia
Očná ambulancia MUDr. Dana Keblúšková
Ušné-nosné-krčné MUDr. Edita Hlavačková - MUDr. Iveta Šramková
Ortopedická ambulancia MUDr. Jela Macháčová
Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti MUDr. Milan Marinič
Pedopsychiatrická ambulancia, DS Donnerova 1 MUDr. Natália Dimová
Plastická chirurgia a chirurgia ruky MUDr. Roman Bánsky PhD.   NOVÁ AMBULANCIA
Psychiatrická ambulancia MUDr. Vít Provazník
Psychiatrická ambulancia (deti a dorast, dospelých) MUDr. Natália Dimová
Klinický a dopravný psychológ Mgr. Viera Sýkorová
Denný rehabilitačný stacionár pre deti - ambulancia, DS Donnerova 1 MUDr. Mária Martinková
Rehabilitácia a fyziatria EUROREHAB s.r.o. - MUDr. Šajterová
Reumatologická ambulancia MUDr. Andrea Škublová
Reumatologická ambulancia, denzitometrická ambulancia a rehabilitácia pre pacientov Fidelitasu MUDr. Wendl www.fidelitas-nzz.sk
Urologická ambulancia MUDr. Juraj Brutenič
Oddelenie klinickej biochémie MEDIREX, s.r.o.
Rádiodiagnostické pracovisko (RDG) - röntgen (RTG), skiagrafia, mamografia (MMG) a sonografia (USG) MUDr. Edita Göncölová

 

Ambulancie/lekári, kt. ukončili činnosť:

 

MUDr. Darina Bírová, DaMed, s.r.o. - očná ambulancia

 

MUDr. Viola Bukovská, AM Medicus s.r.o. - praktický lekár pre deti a dorast do 28 r., lekár homeopat pre deti a dosp.

 

MUDr. Marta Rohaľová - praktický lekár pre deti a dorast