MUDr. Soňa Ostrovská

Praktický lekár pre dospelých
 
sestra: Ľudmila Gyurcsóová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 102
telefón: 654 11 869, 602 64 379
Pond.: 12:30 - 17:30    
Utorok:   8:00 - 12:30    
Streda:   8:00 - 11:00 Devín 11:30 - 13:30 po telef. obj.
Štvrtok:   8:00 - 10:00   10:00 LPK
Piatok:   8:00 - 11:30    
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
SOMED, s.r.o.