Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom:

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • miestnosti č. dv. 014, 014/A a 014/B, v suteréne, účel využitia: ambulancia, prípadne predajňa (výmera 2 miestností spolu 33,40 m2, čakáreň iba pre tieto priestory 48,51 m2, čakáreň je možné zmenšiť a zvačšiť priestory pre ambulanciu)
  • miestnosti pri vchode suterén - účel využitia malá predajňa alebo výdajné miesto
  • plocha pre predajný stánok - novinový, vo vestibule na prízemí, výmera od 5 do 10 m2

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • -

 

Donnerova 1

  • nebytové priestory vhodné na prevádzkovanie kuchyne, výmera 122,83 m2

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže