Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom: 
 

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova) 

  • plocha pre predajný stánok - novinový, vo vestibule na prízemí, výmera od 5 do 10 m2
  • miestnosti č. dv.  317, 317/A, 317/B a 318 na 3. poschodí, o výmere 63,38 m2, účel využitia: ambulancia, sekundárna starostlivosť

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv. dv.  42 a 43 na prízemí, o výmere 34,75 m2, účel využitia: ambulancia, sekundárna starostlivosť, príp. kancelária
  • miestnosti č. dv. dv.  51, 52, 52/A a 52/B na prízemí, o výmere 48,26 m2, účel využitia: ambulancia praktického lekára pre deti alebo deti a dorast

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže