Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom: 
 

Pavilón dospelých (6-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv.  317, 317/A, 317/B a 318 na 3. poschodí, o výmere 63,38 m2, účel využitia: ambulancia
  • miestnosti č. dv. 326 a 327 na 3. poschodí, o výmere 35,17 m2, účel využitia: ambulancia
  • miestnosti č. dv. 423 na 4. poschodí, o výmere 21,75 m2, účel využitia: ambulancia, prípadne kancelária

Detský pavilón (3-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv. dv.  51, 52, 52/A a 52/B  na prízemí, o výmere 48,26 m2, účel využitia: ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže