Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom: 
 

Pavilón dospelých (6-podlažná budova) 

  • miestnosť č. dv. 420 na 4. poschodí, o výmere 36,00 m2, účel využitia: zubná technika, sklad alebo archív
  • miestnosť č. dv. 425 na 4. poschodí, o výmere 21,75 m2, účel využitia: kancelária, ambulancia alebo zubná technika
     

Detský pavilón (3-podlažná budova) 

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže