Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom: 
 

Pavilón dospelých (6-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv. 001, 001/A a 001/B v suteréne, o výmere 50,44 m2, účel využitia: sklad alebo archív
 

Detský pavilón (3-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv. 1, 1/A, 2, 3, 7/A, 10 a 11 na prízemí, o výmere 92,74 m2, účel využitia: ambulancia, kancelária, predajňa alebo poskytovanie služieb

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže