Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom:

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • -

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • -

 

Donnerova 1

  • nebytové priestory vhodné na prevádzkovanie kuchyne, výmera 122,83 m2

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže