MUDr. Darina Malacká

Endokrinologická ambulancia
 
sestra: Bc. Mária Sobčáková a Mgr. Júlia Gabajová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 223
telefón: 02/654 11 139
Pond.:   7:15 - 13:30 7:15-10:00 odbery biol. mat.
Utorok:   7:10 - 13:30 7:15-10:00 odbery biol. mat.
Streda: 12:00 - 17:30 obezitologická poradňa - podľa objednania
Štvrtok:   7:15 - 13:15 7:15-10:00 odbery biol. mat.
Piatok: klinický deň  
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Na vyšetrenie a odbery je nutné objednať sa v amb. osobne, telef. ev. e-maiom na určitý deň.
Termíny vyšetrení na presný čas cestou portálu: topdoktor.sk si objednáva pacient sám.
Poradňa pre racion. Výživu a liečbu obezity nie je hradená zo ZP, cenník v ambulancii.
MEDIMAD, s.r.o.
medimad.ea@gmail.com