MUDr. Iveta Vaverková-Malíková, MPH

Praktický lekár pre dospelých, MPH
sestra: Mgr. Eva Kolláthová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 109
telefón: 654 23 101       fax: 654 23 101
Pond.: 12:00 - 17:30   9:00 - 11:30 návštevná služba
Utorok:   7:00 - 12:30 13:00 - 15:30 návštevná služba
Streda: 12:00 - 17:30   9:00 - 11:30 návštevná služba
Štvrtok:   7:00 - 12:30 13:00 - 15:30 návštevná služba
Piatok:   7:00 - 12:30 13:00 - 15:30 návštevná služba
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Na vyšetrenie k lekárovi, na odbery a prevntívne prehliadky je potrebné sa objednať na tel. č.:  02/6542 31 01.
MED-ADULT, s.r.o.
(web: www.zzz.sk) 
Language/Sprache: EN