MUDr. András Puskáryov - MUDr. Ivan Shvets - MUDr. Stanislav Datskiv (bývalá ambulancia MUDr. Anny Balážovej, CSc.)

Stomatologická ambulancia
 
sestra: Mgr. Otília Snadíková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 4. č. dverí: 405
telefón: 207 94 404
Pond.: 13:00-18:00
Utorok:   7:00-14:00  
Streda: 13:00-18:00  
Štvrtok:   7:00-14:00  
Piatok: 7:00-14:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
RU, UA, EN