MUDr. Anna Balážová, CSc.

Stomatologická ambulancia
 
sestra: Bc. Michaela Matláková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 4. č. dverí: 405
telefón: 602 64 358      mobil: 0904 046 651
Pond.: 13:00 - 18:00  
Utorok:   7:00 - 14:00  
Streda: 13:00 - 18:00  
Štvrtok:   7:00 - 14:00  
Piatok:   7:00 - 14:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)