MUDr. Anna Nováková (Nádaždyová) (bývalá amb. MUDr. Ľubice Lindauerovej)

Čeľustná ortopédia
 
sestra: Dáša Mayerová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 151 152
telefón: 654 23 020, 602 64 253
Pond.: 11:30 - 12:00 12:30 - 18:00
Utorok:   8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda:   8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Štvrtok:   8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok:   8:00 - 13:30  
Dentálna hygiéna: podľa objednania
FamilyOrtho, s.r.o.
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
15.2.2019