MUDr. Ľubica Lindauerová

Čeľustná ortopédia
 
sestra: Jana Lieskovská, Anna Šoralová, Dáša Mayerová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 151 152
telefón: 654 23 020, 602 64 253       mobil: 0905 431 807
Pond.:   7:15 - 13:30  
Utorok: 11:00 - 17:00  
Streda:   7:15 - 13:30  
Štvrtok:   7:15 - 13:30  
Piatok:   7:15 - 13:30  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
ORTHOLINDA s.r.o. 
lindauerova.lubica@stonline.sk