MUDr. Jela Macháčová

Ortopedická ambulancia
sestra: Gabriela Bagyuraová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 202
telefón: 602 64 386
Pond.:   8:00 - 13:00
 

po 9:00

podľa poradia

max. 10 pac.

13:00-14:30
obj. dojčatá USG
Utorok:   8:00 - 13:00
 

po 9:00

podľa poradia

max. 10 pac.

13:00-14:30
obj. dojčatá USG
Streda:

  8:00 - 13:00

 

po 9:00

podľa poradia

max. 10 pac.

13:00-14:30
obj. dojčatá USG
Štvrtok: 11:00 - 17:00
obj. deti
   
Piatok:

   8:00 - 13:00

 

po 9:00

podľa poradia

max. 10 pac.

13:00-14:30
obj. dojčatá USG
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Okrem štvrtka 8:00-9:00 objednaní pacienti injekcie a obstreky
Na vyšetrenie podľa poradia vydáveme vždy na daný deň, pred začiatkom ord. hodín, poradové čísla
s udaním orientačného času vyšetrenia.
Na injekcie a obstreky, USG vyšetrenia dojčiat a vyšetrenia detí objednávame telefonicky na čísle
602 64 386 alebo osobne u zdravotnej stestry.
 

Language/Sprache: EN, DE