PaedDr. Júlia Papcová - Mgr. Stanislava Lednárová

Klinická logopédia - deti a dospelí
 
 
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 157
telefón: 654 44 941
Pond.:   7:00 - 14:00  
Utorok:   7:00 - 14:00  
Streda: 11:00 - 18:00  
Štvrtok:   8:00 - 15:00  
Piatok:   7:00 - 14:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o dovolenke a pod.
dysglosia@centrum.sk