MUDr. Marta Uhrínová

Praktický lekár pre deti a dorast
sestra: Pavla Štefanicová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: príz. č. dverí: 49
telefón: 654 25 128      
Pond.: 14:00 - 18:00  
Utorok:   7:30 - 11:00  11:00 - 12:30  poradňa stab.
Streda: 10:00 - 14:00 14:00 - 17:00  na pozvánky
Štvrtok:   8:00 - 12:00  
Piatok:   8:00 - 12:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: ostatné poradne na telef. dohovor, tiež HOMEOPATIA na telef. dohovor
Language/Sprache: EN, FR