MUDr. Michaela Blaško, PhD.
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
MUDr. Jana Lengyelová
MUDr. Zuzana Rajczyová
MUDr. Vanda Martišková
MUDr. Zuzana Murárová

Kožná ambulancia
 
sestry: Mgr. Zuzana  Slezáková
Mária Ušiaková (MD)
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 163
telefón: -
objednávanie cez internet


Zmluvná ambulancia
Pond.:   7:30 - 14:30 obj. pacienti
Utorok:   7:30 - 14:30 obj. pacienti  
Streda: 11:00 - 17:00 obj. pacienti  
Štvrtok:   7:30 - 14:00 obj. pacienti  
Piatok:   7:30 - 13:00 obj. pacienti  
 

Nezmluvná ambulancia
Pond.:   10:00 - 14:00
nepárný týždeň
Utorok:   9:00 - 13:00  
Streda: 11:00 - 15:00
nepárny týždeň
 
Štvrtok:   10:00 - 16:00  
Piatok:    
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Osobne v ambulancii, e-mailom - dermajunior.karlovka@gmail.com,
cez internet www.dermajunior.sk
Nepoistení pacienti - vyšetrenie podľa ceny v platnom cenníku
DERMA junior, s.r.o.
Language/Sprache: EN