MUDr. Edita Hlavačková - MUDr. Iveta Šrámková

Ušné-nosné-krčné
sestra: Ingrid Kossuthová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 3. č. dverí: 330
telefón: 654 25 569      
Pond.:  

12:00 - 18:00
MUD. Hlavačková

Utorok:   8:00 - 14:00
MUDr. Šramková
 
Streda:   8:00 - 12:00
MUDr. Šramková
12:00 - 16:00
MUDr. Hlavačková
Štvrtok:   8:00 - 14:00
MUDr. Hlavačková
 
Piatok:   7:30 - 11:30
MUDr. Šramková
 
UPOZORNENIE:
K vyšetreniu je potrebné odporučenie od obvodného lekára. Všetci pacienti musia byť objednaní
Pacienti sa objednávajú BEZPLATNE ! na www.topdoktor.sk. Služby portálu platí naša ORL ambulancia !!!
 
SULIS, s.r.o