MUDr. Pavel Novák, MUDr. Lucia Mikulášová

Chirurgická ambulancia
sestra: dipl. s. Agnesa Juranová, dipl. s. Vanda Tomášková, Helena Boďová
asistentka: PharmDr. Iveta Nováková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 212
mobil: 0940 603 046
 
Pondelok:    

  8:00 - 12:00

MUDr. Mikulášová

12:00 - 15:00 obj. zákrok
Utorok: 8:00 - 11:30 obj. zákrok 11:30 - 15:00 MUDr. Novák
Streda:   8:00 - 10:00
preväzy, stehy amb. sestrou
10:00 - 14:00 obj. zákrok
Štvrtok:

  8:00 - 12:00

MUDr. Mikulášová

 12:00 - 14:00 obj. zákrok
Piatok:   8:00 - 12:00
MUDr. Mikulášová
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
CHIRNOVA s.r.o. 
www.chirnova.sk