PaedDr. Erika Grambličková

Pracovisko klinickej logopédie
Ambulancia: pavilón: dospelých posch.: 4. č. dverí: 433
telefón: 0918 855 268
Pond.:   11:00 - 18:00
Utorok:   11:00 - 18:00
Streda:   11:00 - 18:00
Štvrtok: 7:00 - 14:00  
Piatok: 7:00 - 14:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o dovolenka a pod.
erika.gramblickova@gmail.com