MUDr. Marcela Ivanová

Kardiológ pre deti, dorast a od 0 - 26 rokov
sestra: Monika Lengyelová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 161 162
telefón: 642 82 456
mobil: 0905 618 060
 
 
Pond.: 11:00 - 17:00  
Utorok:   7:30 - 14:00  
Streda:   7:30 - 14:00  
Štvrtok:   7:30 - 14:00  
Piatok:   7:30 - 12:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
CENTRUM MLADÉ SRDCE spol.s.r.o. 
ivanova@mladesrdce.com   www.mladesrdce.com
Language/Sprache: EN, RU