MUDr. Jana Dekyská - MUDr. Miroslav Novota

Chirurgická ambulancia pre dospelých
sestra: Mária Majerovská
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 209
telefón: 602 64 388
Pond.: 11:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok:   8:00 - 12:00
MUDr. Novota
12:30 - 13:00
Streda: 9:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Štvrtok: 8:00 - 11:00
preväzy zdr. sestrou
11:00 - 14:00
objedn. oper. výkony
Piatok:   8:00 - 12:00    
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Language/Sprache: EN, RU
5.2.2019