MUDr. Martina Vaľková, PhD.

Praktický lekár pre dospelých
sestra: Eva Koleničová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 115, 116
telefón: 602 64 381

Pond.: 13:00 - 18:00  
Utorok:   7:30 - 12:00  
Streda: 13:00 - 18:00  
Štvrtok:   7:30 - 11:00  
Piatok:   7:30 - 12:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
MediPrevent s.r.o. (VIR-MED s.r.o.)
www.mediprevent.sk   info@mediprevent.sk
17.1.2019