MUDr. Martina Vaľková, PhD.

Praktický lekár pre dospelých
sestra: Eva Koleničová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 115, 116
telefón: 02/602 64 381
 

OVERENIE NEPRÍTOMNOSTI NA E-VÚC

Pondelok:                     10:30 - 13:00
domáce návštevy
13:00 - 19:00
17:30 - 19:00 objednaní
Utorok:   6:30 - 12:00  
Streda: 10:00 - 13:00
domáce návštevy
13:00 - 18:00
 
Štvrtok:

  6:30 - 14:00
 

11:00 -12:30

lekárska posudková komisia

Piatok:   6:30 - 12:00  
Odbery: Ut, Štv a Pia - 6:30 - 8:00
Na prev. prehliadku je potrebne sa objednať emailom alebo
telefonicky na 02 602 64 381.
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
MediPrevent s.r.o.
www.mediprevent.sk   info@mediprevent.sk