MUDr. Andrea Škublová

Reumatologická ambulancia
sestra: Viera Horváthová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: príz. č. dverí: 41
telefón: 654 40 229       mobil: 0903 450 985
Pond.:   9:00 - 17:00  
Utorok:   7:00 - 13:00  
Streda:   7:00 - 13:00  
Štvrtok:   7:00 - 13:00  
Piatok:   7:00 - 11:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.:7:00-8:30 odbery 
andrea.skublova@gmail.com