MUDr. Jana Zimanová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
sestra: Zuzana Murková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 121
telefón: zrušený
mobil: 0940 808 289
Pond.:   11:00 - 17:30 16:00-17:30 prevencie
Utorok:     7:30 - 13:00 12:00-13:00 prevencie
Streda:     7:30 - 13:00 12:00-13:00 prevencie
Štvrtok:   13:00 - 17:30 16:00-17:30 prevencie
Piatok:     7:30 - 13:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Na vyšetrenie k lekárovi, na odbery,  PP  a vystavenie potvrdení je potrebné sa objednať
Informácie a objednávanie na tel. čísle 0940 808 289,  a mailom dr.zimanova@gmail.com
odporučame telefonovať posledné  2 h ordinačnej doby,
Odbery: 7:00-8:00 v utorok, stredu a v piatok objednaní pacienti
STAMED, s.r.o.

8.2.2023