MUDr. Katarína Bánska

Pneumoftizeologická ambulancia pre dospelých

Sestra: Tamara Lorková
Ambulancia: pavilón: dospelých posch.: suterén č. dverí: 014
mobil: 0949 001 130
 
Pond.:   7:15 - 12:00 12:30 - 15:30 (od 13:00 dispenzár-objednaní)
Utorok:   7:15 - 12:00 12:30 - 15:30 (od 13:00 dispenzár-objednaní)
Streda:   7:15 - 12:00 12:30 - 15:30 (od 13:00 dispenzár-objednaní)
Štvrtok:   7:15 - 12:00 12:30 - 15:30 (od 13:00 dispenzár-objednaní)
Piatok:   7:15 - 12:00
iba objednané spirometrie
-
 

Vyšetrujeme len objednaných pacientov bez akútneho horúčnatého respiračného ochorenia.

 

Objednať sa dá online na objednatvysetrenie.sk alebo telefonicky
denne na mobilnom čísle 0949 001 130 od 12.00-14.00 hodinou.


Pri objednávaní online musí objednávateľ dostať spätnú SMS, ktorá je bezplatná. Bez spätnej SMS nie je objednanie na konkrétny termín dokončené.

 

Pacienti, ktorí sa objednávajú na vyšetrenie prvýkrát, musia mať so sebou výmenný lístok od odosielajúceho lekára (praktický lekár, špecialista).

 

Držitelia Jánskeho plakety a pacienti s preukazom ZŤP musia tento fakt zahlásiť - majú na našej ambulancii viaceré výhody.

 

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Jazyky: EN