Rehabilitačná ambulancia pre deti a dorast

 

Pracovisko poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom a dospievajúcim od narodenia do dovŕšenia veku 19 rokov z celej Bratislavy, ako aj mimo Bratislavy.
 
Poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pacientom dochádzajúcim z domu pri všetkých diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba.
 
Z metód rehabilitačnej liečby poskytuje rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy vrátane metódy reflexnej lokomócie podľa prof. Vojtu, prvkov Bobathovej techniky, dojčenskej gymnastiky a ďalšie techniky. Z metód fyzikálnej terapie poskytuje rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu biolampou, teploliečbu, liečbu chladom, masáže. V liečbe využívame aj prvky ergoterapie - u malých detí formou hry.

 

Denný rehabilitačný stacionár pre deti

 

Pracovisko poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom vo veku od 2,5 roka do 7 rokov z celej Bratislavy, ako aj mimo Bratislavy, a to formou denného pobytu.
 
Poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pri všetkých diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba okrem stavov kontraindikovaných k dennému pobytu.
 
Z metód rehabilitačnej liečby poskytuje rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy vrátane metódy reflexnej lokomócie podľa prof. Vojtu, prvkov Bobathovej techniky a ďalšie techniky. Z metód fyzikálnej terapie poskytuje rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu biolampou, teploliečbu, liečbu chladom, masáže. V liečbe využívame aj prvky ergoterapie formou hry.
 
Kontaktné údaje:
 
Adresa: Donnerova 1, 841 04 Bratislava
Telefón: 02/65423047 alebo 0949 280 660
Vedúci lekár: MUDr. Mária Martinková: 02/65425628