Verejné obstarávanie

 
POPIS ZÁKAZKY: Dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov/Poliklinika Karlova Ves
Predpokladaná hodnota: do 5 000,00 EUR bez DPH
DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY: 12.05.2021
DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY: 26.05.2021 do 12:00 hod.
KONTAKTNÁ OSOBA: Iveta Nagyová, kontakt v texte výzvy

 

POPIS ZÁKAZKY: Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 960,50 EUR bez DPH
DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY: 25.05.2020
DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY: 09.06.2020 do 09:00 hod.
KONTAKTNÁ OSOBA: Richard Žiška, kontakt v texte výzvy
UKONČENÉ
 
POPIS ZÁKAZKY: Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 960,50 EUR bez DPH
DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY: 25.05.2020
DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY: 09.06.2020 do 09:00 hod.
KONTAKTNÁ OSOBA: Richard Žiška, kontakt v texte výzvy
UKONČENÉ

 

 
 
 

 

10.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Poskytovanie právnych služieb
 
22.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Výmena okien v átriu
 
29.7.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Dodávka obedov
 
7.8.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Výmena vstupných dverí vo vestibule
 
20.8.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Strážna služba
 
11.10.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Nacenenie prác súvisiacich s plánovanou rekonštrukciou polikliniky
 
10.12.2013   Zverejnenie prieskumu trhu:
Servis a odborné prehliadky výťahov
 
25.2.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:
Výmena vstupných dverí detského pavilónu
 
27.2.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:
Zateplenie strechy, fasády, výmena okien - technická špecifikácia
 
17.4.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:
OPaOS elektrických inštalácií a elektrických spotrebičov
 
17.4.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:
Oprava schodiska
 
13.6.2014   Zverejnenie prieskumu trhu:
Dodávka stravných lístkov v jednotkovej cene 3,60 € (jednorazová)