Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom:

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • - miestnosti č. dv. 128 a 128/A na 1. poschodí, o výmere 34,94 m2, od 7/2023
  • - miestnosť č. dv. 303 na 3. poschodí, o výmere 21,75 m2, od 7/2023

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • -

 

Donnerova 1

  • nebytové priestory vhodné na prevádzkovanie kuchyne, výmera 122,83 m2

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže