Voľné priestory na prenájom

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom: 
 

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova) 

  • miestnosti č. dv. 014, 014/A a 014/B, v suteréne, účel využitia: ambulancia
  • plocha pre predajný stánok - novinový, vo vestibule na prízemí, výmera od 5 do 10 m2

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova) 

  • -

 

Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže