Voľné priestory na prenájom

Pavilón dospelých/blok A (6-podlažná budova), Líščie údolie 57

  • miestnosť č. dv. 106 na 1. poschodí, o výmere 13,66 m2
  • miestnosť č. dv. 107 na 1. poschodí, o výmere 21,75 m2
  • miestnosť č. dv. 303 na 3. poschodí, o výmere 21,75 m2

 

Detský pavilón/blok B (3-podlažná budova), Líščie údolie 57

 

Donnerova 1

  • nebytové priestory vhodné na prevádzkovanie kuchyne, výmera 122,83 m2
 
Priestory, na ktoré práve prebieha obchodná verejná súťaž, sú uvedené v časti Obchodné verejné súťaže