Ambulancie

Poliklinika Karlova Ves je príspevkovou organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulanciách: pneumoftizeológia - MUDr. K. Bánska, rádiológia – RTG, mamografia, sonografia (USG) - MUDr. E. Göncölová

Donnerovej 1: detská rehabilitácia – MUDr. M. Martinková a detská psychiatria –  MUDr. A. Kováčová.

Rovniankovej 1: ďalšie pracovisko polikliniky je v Petržalke prioritne pre obyvateľov Ukrajiny.

 

Zdravotnú starostlivosť v ostatných ambulanciách uvedených na tejto stránke poskytujú samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Poliklinika Karlova Ves nezodpovedá za zdravotnú starostlivosť ani ostatné služby, ktoré tieto ambulancie resp.  poskytovatelia poskytujú.

 

 

Informácie o ambulanciách sú publikované výhradne na základe poskytnutých informácii od ambulancií

 

Odporúčame Vám stránku  www.e-vuc.sk, kde môžete nájsť mnoho dôležitých informácií aj o iných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, neprítomnosti lekárov a pod.

 

Ambulancie

Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Andrea Husivargová FILLI Sanus, s.r.o.
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Stanislava Miklánková
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Marta Uhrínová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Martina Vaľková MediPrevent s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Miriam Zajacová MiriaMed, s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dana Martišková Oftasan, spol. s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Soňa Ostrovská Somed, s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých Mudr. Jana Zimanová Stamed, s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dagmar Tarinová Medicus Partners, s.r.o.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Iveta Vaverková-Malíková Med-Adult, s.r.o.
Stomatologická ambulancia MUDr. András Puskáryov - Dr. Bizilya Kyrylo Baldent, s.r.o.
Stomatologická ambulancia MDDr. Juraj Gabalec - MDDr. Zuzana Paulovčáková
Stomatologická ambulancia MDDr. Martin Hirjak Holdent, s.r.o.
Stomatologická ambulancia MUDr. Stanislav Petrík
Stomatochirurchická ambulancia MUDr. Daniela Stanislavová
Stomatologická ambulancia MDDr. Tomáš Nemčok - MDDr. Grigorij Šapijevský U-Dent, s.r.o.
i. o. n. Dentálna rádiológia / zubný rönteg Radoslav Sabó  U-Dent, s.r.o.
Stomatologická ambulancia MUDr. Angelika Čepčeková Stoma Pro, s.r.o.
Stomatologická ambulancia - DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková Dentinika, s.r.o.
Zubná ambulancia MUDr. Adriana Pristašová
Čelustná ortopédia MUDr. Gabriela Alexandrová - MUDr. Miriam Alexandrová  Orthoalex, s.r.o.
Čeľustná ortopédia MUDr. Mária Ditteová
Čelustná ortopédia MUDr. Katarína Kášová
Čeľustná ortopédia - FamilyOrtho MDDr. Anna Nováková, PhD. FamilyOrtho, s.r.o.
Čeľustná ortopédia MUDr. Soňa Majerníková rovnezuby, s.r.o.
Gynekologická ambulancia MUDr. Matúš Chuda Hortulanus, s.r.o.
Gynekologická ambulancia MUDr. Zuzana Seresová, PhD. Zunagyn, s.r.o.
Zubné, krčné RTG (RDG) Schneider RTG (RDG)
Angiologická (cievna) a interná ambulancia

MUDr. Ľubomíra Javorčíková - MUDr. Jaroslava Richterová Lion-Med, s.r.o.

Kožná ambulancia

MUDr. Michaela Blaško, PhD. - MUDr. Elena Šustrová, PhD. - MUDr. Lucia Kolláriková, PhD.

Derma junior, s.r.o.

Kožná ambulancia MUDr. Gabriela Kolátorová Dermavita, s.r.o.
Diabetologická a interná ambulancia

MUDr. Roman Žák PhD.

Bemi Export Group spol. s.r.o.

Endokrinologická ambulancia MUDr. Darina Malacká Medimad, s.r.o.
Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Miriam Šišuláková

Neštátna gastroenterologická ambulancia s.r.o.

Geriatrická a interná ambulancia MUDr. Jaroslava Schichorová Panakeia, s.r.o.
Chirurgická ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Dekyská - MUDr. Rudolf Čirč
Chirurgická ambulancia

MUDr. Pavel Novák - MUDr. Lucia Mikulášová

Chirnova, s.r.o.

Detská chirurgická ambulancia

MUDr. Jozef Babala - MUDr. Mária Kerdíková

Euromed, s.r.o.

Kardiológ pre deti, dorast a od 0 - 26 rokov

MUDr. Marcela Ivanová

Centrum mladé srdce, s.r.o.

Kardiologická ambulancia, ECHO, EKG

MUDr. Peter Kalist - MUDr. Ivana Soóšová

Kardiovita, s.r.o.

Klinická imunológia a alergológia MUDr. Tatiana Babalová
Klinická logopédia - deti a dospelí PaedDr. Júlia Papcová - Mgr. Stanislava Lednárová
Pneumoftizeologická (pľúcna) ambulancia MUDr. Katarína Bánska
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí PaedDr. Erika Grambličková
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí

Mgr. Martin Mokoš (PhDr. Pavol Strečok)

Excellent Com, s.r.o.

Neurologická ambul. a EEG labor. MUDr. Miroslava Mladonická Miram, s.r.o.
Očná ambulancia

MUDr. Dana Keblúšková

D.A.D. med, s.r.o.

Očná ambulancia pre deti a dospelých MUDr. Michaela Stehlíková Lamalens, s.r.o.
Ušné-nosné-krčné

MUDr. Edita Hlavačková - MUDr. Iveta Šramková

Sulis, s.r.o.

Ortopedická ambulancia

MUDr. Hana Sameková - MUDr. Jela Macháčová

Ortopédia JM, s.r.o.

Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti

MUDr. Milan Marinič

MM ambulancia, s.r.o.

Pedopsychiatrická ambulancia
mimo budovy polikliniky - DS Donnerova 1
MUDr. Anna Kováčová
Plastická chirurgia a chirurgia ruky MUDr. Roman Bánsky PhD. Idech, s.r.o.
Psychiatrická ambulancia MUDr. Vít Provazník Provita Bratislava, s.r.o.
Psychológ Mgr. Daniela Pikulová
Denný rehabilitačný stacionár pre deti - ambulancia, mimo budovy polikliniky - DS Donnerova 1 MUDr. Mária Martinková
Rehabilitácia a fyziatria

MUDr. Šajterová Eurorehab, s.r.o.

Reumatologická ambulancia, denzitometrická ambulancia a rehabilitácia pre pacientov Fidelitasu MUDr. Halmová   www.fidelitas-nzz.sk
Urologická ambulancia MUDr. Juraj Brutenič BB Medical, s.r.o.
Oddelenie klinickej biochémie MEDIREX, a.s.
Rádiodiagnostické pracovisko (RDG), röntgen (RTG), skiagrafia, mamografia (MMG) sonografia (USG) MUDr. Edita Göncölová
Fyzioterapia

Mgr. Andrea Eibenová iBen Fyzioterapia