Ambulancie

Poliklinika Karlova Ves je príspevkovou organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulanciách: pneumoftizeológia - MUDr. K. Bánska, rádiológia – RTG, mamografia, sonografia (USG) - MUDr. E. Göncölová

Donnerovej 1: detská rehabilitácia – MUDr. M. Martinková a detská psychiatria –  MUDr. A. Kováčová.

Rovniankovej 1: ďalšie pracovisko polikliniky je v Petržalke prioritne pre obyvateľov Ukrajiny.

 

Zdravotnú starostlivosť v ostatných ambulanciách uvedených na tejto stránke poskytujú samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Poliklinika Karlova Ves nezodpovedá za zdravotnú starostlivosť ani ostatné služby, ktoré tieto ambulancie resp.  poskytovatelia poskytujú.

 

 

Informácie o ambulanciách sú publikované výhradne na základe poskytnutých informácii od ambulancií

 

Odporúčame Vám stránku  www.e-vuc.sk, kde môžete nájsť mnoho dôležitých informácií aj o iných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, neprítomnosti lekárov a pod.

 

Ambulancie

Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Andrea Husivargová
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Stanislava Miklánková
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Marta Uhrínová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Martina Vaľková, PhD.
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Miriam Zajacová (bývalá amb. MUDr. Dana Martišková)
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dana Martišková
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Soňa Ostrovská
Praktický lekár pre dospelých Mudr. Jana Zimanová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dagmar Tarinová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Iveta Vaverková-Malíková
Stomatologická ambulancia MUDr. András Puskáryov - Dr. Bizilya Kyrylo
(bývalá ambulancia MUDr. Anna Balážová CSc.)
Stomatologická ambulancia MDDr. Juraj Gabalec - MDDr. Zuzana Paulovčáková
Stomatologická ambulancia MDDr. Martin Hirjak (býv. MUDr. H. Holanová)
Stomatologická ambulancia MUDr. Stanislav Petrík
Stomatochirurchická ambulancia MUDr. Daniela Stanislavová
Stomatologická ambulancia MDDr. Tomáš Nemčok - MDDr. Grigorij Šapijevský
i. o. n. Dentálna rádiológia / zubný rönteg Radoslav Sabó
Stomatologická ambulancia MUDr. Angelika Čepčeková
Stomatologická ambulancia - DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková
Zubné RTG pracovisko - DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková
Dentálna hygiéna - DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková
Zubná ambulancia MUDr. Adriana Pristašová
Čelustná ortopédia MUDr. Gabriela Alexandrová - MUDr. Miriam Alexandrová
Čeľustná ortopédia MUDr. Mária Ditteová
Čelustná ortopédia MUDr. Katarína Kášová
Čeľustná ortopédia - FamilyOrtho MDDr. Anna Nováková PhD. (býv. amb. MUDr. Lindauerová)
Čeľustná ortopédia MUDr. Soňa Majerníková
Gynekologická ambulancia MUDr. Matúš Chuda
(bývalá amb. MUDr. Záhradníková)
Gynekologická ambulancia MUDr. Zuzana Seresová PhD. (bývalá amb. MUDr. Veronika Gáboriková)
Zubné, krčné RTG (RDG) Schneider RTG (RDG)
Angiologická (cievna) a interná ambulancia

MUDr. Ľubomíra Javorčíková - MUDr. Jaroslava Richterová

Kožná ambulancia MUDr. Michaela Blaško, PhD. - MUDr. Elena Šustrová, PhD. - MUDr. Lucia Kolláriková, PhD.
Kožná ambulancia MUDr. Gabriela Kolátorová
Diabetologická a interná ambulancia MUDr. Roman Žák PhD.
Endokrinologická ambulancia MUDr. Darina Malacká
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Miriam Šišuláková
Geriatrická a interná ambulancia MUDr. Jaroslava Schichorová
Chirurgická ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Dekyská - MUDr. Rudolf Čirč
Chirurgická ambulancia MUDr. Pavel Novák - MUDr. Lucia Mikulášová
Detská chirurgická ambulancia MUDr. Jozef Babala - MUDr. Mária Kerdíková
Kardiológ pre deti, dorast a od 0 - 26 rokov MUDr. Marcela Ivanová
Kardiologická ambulancia, ECHO, EKG MUDr. Peter Kalist - MUDr. Ivana Soóšová
Klinická imunológia a alergológia MUDr. Tatiana Babalová
Klinická logopédia - deti a dospelí PaedDr. Júlia Papcová - Mgr. Stanislava Lednárová
Pneumoftizeologická (pľúcna) ambulancia MUDr. Katarína Bánska
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí PaedDr. Erika Grambličková
Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí Mgr. Martin Mokoš (PhDr. Pavol Strečok)
Neurologická ambul. a EEG labor. MUDr. Miroslava Mladonická
Očná ambulancia MUDr. Dana Keblúšková
Očná ambulancia pre deti a dospelých MUDr. Michaela Stehlíková
Ušné-nosné-krčné MUDr. Edita Hlavačková - MUDr. Iveta Šramková
Ortopedická ambulancia MUDr. Hana Sameková - MUDr. Jela Macháčová
Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti MUDr. Milan Marinič
Pedopsychiatrická ambulancia
mimo budovy polikliniky - DS Donnerova 1
MUDr. Anna Kováčová
Plastická chirurgia a chirurgia ruky MUDr. Roman Bánsky PhD.
Psychiatrická ambulancia MUDr. Vít Provazník
Psychológ Mgr. Daniela Pikulová
Denný rehabilitačný stacionár pre deti - ambulancia, mimo budovy polikliniky - DS Donnerova 1 MUDr. Mária Martinková
Rehabilitácia a fyziatria EUROREHAB s.r.o. - MUDr. Šajterová
Reumatologická ambulancia, denzitometrická ambulancia a rehabilitácia pre pacientov Fidelitasu MUDr. Halmová   www.fidelitas-nzz.sk
Urologická ambulancia MUDr. Juraj Brutenič
Oddelenie klinickej biochémie MEDIREX, a.s.
Rádiodiagnostické pracovisko (RDG)
-röntgen (RTG), skiagrafia
-mamografia (MMG)
-sonografia (USG)
MUDr. Edita Göncölová - MUDr. Stepan Reshetar
Fyzioterapia iBen Fyzioterapia - Mgr. Andrea Eibenová