MUDr. Michaela Blaško, PhD.
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
MUDr. Lucia Kolláriková

Kožná ambulancia
sestry: Mgr. Zuzana  Slezáková
Mária Ušiaková (MD)
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 163
objednávanie mailom
dermajunior.karlovka@gmail.com

cez internet www.dermajunior.sk
 


Zmluvná ambulancia

Pondelok:

  7:30 - 14:30 obj. pacienti

Utorok:

  7:30 - 14:30 obj. pacienti

Streda:

11:00 - 17:00 obj. pacienti

Štvrtok:

  7:30 - 14:00 obj. pacienti

Piatok:

  7:30 - 13:00 obj. pacienti
 

Nezmluvná ambulancia
 Pondelok:   10:00 - 14:00
nepárný týždeň
Utorok:   9:00 - 13:00
Streda: 11:00 - 15:00
nepárny týždeň
Štvrtok:   10:00 - 16:00
Piatok:  
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Nepoistení pacienti - vyšetrenie podľa ceny v platnom cenníku
DERMA junior, s.r.o.
Language/Sprache: EN