MUDr. Ladislav Mechura

Praktický lekár pre dospelých
 
sestra: Jarka Baričiaková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 114
telefón: 602 64 245
Pond.:   7:00 - 13:00 13:00 - 15:00 návštevy
Utorok: 13:00 - 17:00 11:00 - 13:00 návštevy
Streda:   7:00 - 11:00 11:00 - 13:00 LPK       
13:00 - 15:00 návštevy
Štvrtok: 12:00 - 15:30 15:30 - 17:30 návštevy
Piatok:   7:00 - 12:00 12:00 - 13:00 návštevy
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
OFTASAN, spol s r.o.