Mgr. Daniela Pikulová

Psychológ (nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti)
prevádzka: pavilón: dospelí posch.: suterén. č. dverí: 005
mobil: 0918 491 765
www.danielapikulova.sk
info@danielapikulova.sk
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)