MUDr. Soňa Ostrovská

Praktický lekár pre dospelých
 
sestra: Ľudmila Szalayová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 102
telefón: 654 11 869, 602 64 379
 
Pond.: 12:30 - 17:30   10:30 - 12:30 plán. lek. výkony
Utorok:   8:00 - 12:30   12:30 - 15:00 plán. lek. výkony
Streda:   8:00 - 11:30   11:30 - 14:00 Devín
Štvrtok:   8:00 - 10:00   10:00 - 14:00 plán. lek. výkony
Piatok:   8:00 - 11:00   11:00 - 13:00 plán. lek. výkony
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
SOMED, s.r.o.