MUDr. Soňa Ostrovská

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
sestra: Ľudmila Szalayová
Ambulancia: pavilón dospelých, 1. poschodie, č. dverí: 102
telefón: 02/654 11 869, 02/657 30 122
 

Pondelok:

12:30-16:00

10:00-12:30 PLV

16:00-17:30 PP

Utorok:

08:00-11:30

11:30-12:30 PP

13:00-14:30 PLV

Streda:

08:00-11:00

11:00-14:00 PP,PLV

Štvrtok:

08:00-10:00

 10:00-11:00 LPK

11:00-14:00 PP,PLV

Piatok:

08:00-11:00

11:00-13:00 PP,PLV

 
Odbery: Ut, St, Št, Pia: 07:00 - 08:00
 
Plánované lekárske výkony - PLV:
 
PP - prevencia, LPK - lekárska posudková komisia, vstupné prehliadky, výpisy zo dravotnej dokumentácie, kupeľná liečba, návštevná služba, potvrdenia, konzultácie, Soc.poisťovňa a iné.
 
Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky s výnimkou akútnych horúčkových a bolestivých stavov.
 
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
SOMED, s.r.o.