MUDr. Dagmar Tarinová

Praktický lekár pre dospelých
sestra: Gabriela Marcinová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 119, 118
telefón: 02/602 64 284
 
Pondelok: 12:30 - 16:30 10:30 - 12:30 16:30 - 17:30
PVLS
Utorok:   7:00 - 12:30   12:30 - 15:30 PVLS
Streda:   7:00 - 11:30   11:30 - 14:00 PVLS
Štvrtok:   7:00 - 10:00 10:00 - 14:00 LPK
Piatok:   7:00 - 11:00   11:00 - 13:00 PVLS
Vyšetrenie je možné až po poredchádzajúcom telefonickom objednaní
 
Odbery: od 7:00-8:00 (okrem pondelka)
 
PVLS - Plánované výkony lekárskej starostlivosti: preventívne prehliadky, návštevná služba, konzultácie, LPK, Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR, MÚ, Úrad pred dohľad, vedecká činnosť, LF UK BA, konzultácie, prednášky
 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
MEDICUS PARTNERS, s.r.o.