MUDr. Angelika Čepčeková

Stomatologická ambulancia
sestra: Danica Novosadová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 4.č. dverí: 430
telefón: 02/602 64 233
 

Pondelok:

  8:00 - 15:00

Utorok:

  8:00 - 15:00

Streda:

  8:00 - 15:00

Štvrtok:

  11:00 - 17:00

Piatok:

  8:00 - 14:00
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
 Ulice: H. Meličkovej, Hlaváčiková, Botanická - všetky čísla okrem študentských, Hudecova, Hodálova, Novackého, Segnerova, Jurigovo nám., Na Riviére, Púpavová, Špiezova, Pribišova a Stuhova.
STOMA PRO s.r.o.