MUDr. Ľubomíra Javorčíková - MUDr. Jaroslava Richterová

Angiologická a interná ambulancia
 
sestra: Mgr. Lucia Tyukos
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 103, 104, 105
telefón: 602 64 240       mobil: 0905 827 222
Pond.:   7:30 - 15:00  
Utorok:   7:30 - 14:00  
Streda: 12:30 - 17:30  
Štvrtok:   7:30 - 13:30  
Piatok:   7:30 - 13:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
 
Pozn.: 12:30-13:00 obednajšia prestávka 
LION-MED s.r.o. 
www.lionmed.sk 

Language/Sprache: EN, DE, RU, ČE