MUDr. Ľubomíra Javorčíková - MUDr. Jaroslava Richterová

Angiologická a interná ambulancia
sestra: Mgr. Eva Kolláthová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 103, 104, 105
telefón: 02/602 64 240       mobil: 0905 827 222
 

Pondelok:

  7:30 - 15:00

Utorok:

  7:30 - 14:00

Streda:

  12:30 - 17:30

Štvrtok:

  7:30 - 13:30

Piatok:

  7:30 - 13:00
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
 
Pozn.: 12:30-13:00 obednajšia prestávka 
LION-MED s.r.o. 
www.lionmed.sk 

Language/Sprache: EN, DE, RU, ČE