MEDIREX, s.r.o.

Oddelenie klinickej biochémie
 
 
Prevádzka: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 137
telefón: 602 64 156
Pond.:   7:00 - 15:30  
Utorok:   7:00 - 15:30  
Streda:   7:00 - 15:30  
Štvrtok:   7:00 - 15:30  
Piatok:   7:00 - 15:30  
MEDIREX, spol. s r.o.. 
okb@medirex.sk 
Pozn.: Tel.2: 654 44 325