MUDr. Tatiana Babalová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
 
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 3. č. dverí: 331
telefón: 54 79 13 58   mobil: 0908 418 601
Pond.:    8:00 - 14:30  
Utorok:    8:00 - 14:30  
Streda:    8:00 - 14:00  
Štvrtok:   10:30 - 16:30  
Piatok:    7:00 - 13:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

tanickabab@atlas.sk

Language/Sprache: EN, DE