MUDr. Tatiana Babalová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 3. č. dverí: 331
telefón: 02/54 79 13 58   mobil: 0908 418 601
 

Pondelok:

   8:00 - 14:30

Utorok:

   8:00 - 14:30

Streda:

   8:00 - 14:00

Štvrtok:

  10:30 - 16:30

Piatok:

   7:00 - 13:00
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

tanickabab@atlas.sk

Language/Sprache: EN, DE