U-Dent, s. r. o.

Dentálna rádiológia / zubný rönten
zdrav. pracovník: Radoslav Sabó
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 4. č. dverí: 415
mobil: 0905 679 045
 
Pondelok:     7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
Utorok:   7:30 - 11:00 11:30 - 18:00
Streda:   7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
Štvrtok:   7:30 - 11:00 11:30 -18:00
Piatok:  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
nomi concept s. r. o.
iondx@gmail.com