MUDr. Andrea Husivargová

Praktický lekár pre deti a dorast
sestra:
Ambulancia: pavilón: deti posch.: prízemie. č. dverí: 51
mobil: 0948 118 115
 

OVERENIE NEPRÍTOMNOSTI NA E-VÚC

Pond.:   8:00 - 13:00
Utorok: 10:00 - 15:00  
Streda:   8:00 - 13:00  
Štvrtok:    
Piatok: 11:00 - 14:00  
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
www.pediaterkarlovka.sk
Jazyky: EN / DE
pediaterkarlovka@gmail.com
Filii Sanus s. r. o.