PaedDr. Júlia Papcová - Mgr. Stanislava Lednárová

Klinická logopédia - deti a dospelí
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 157
telefón: 02/654 44 941
 

Pondelok:

  7:00 - 14:00

Utorok:

  7:00 - 14:00

Streda:

 11:00 - 18:00

Štvrtok:

  8:00 - 15:00

Piatok:

  7:00 - 14:00
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o dovolenke a pod.
dysglosia@centrum.sk