MUDr. Milan Marinič

Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti
sestra: Andrea Švitková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 3. č. dverí: 314
mobil: 02/602 64 191
 
Pondelok:  8:00 - 9:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
9:00-13:00
ord. hod. pre akútne stavy
12:00 - 12:30
obedná prestávka
13:00-14:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
Utorok: 8:00 - 9:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
9:00-13:00
ord. hod. pre akútne stavy
12:00 - 12:30
obedná prestávka
13:00-14:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
Streda: 8:00 - 9:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
9:00-13:00
ord. hod. pre akútne stavy
12:00 - 12:30
obedná prestávka
13:00-14:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
Štvrtok: 8:00 - 9:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
9:00-13:00
ord. hod. pre akútne stavy
12:00 - 12:30
obedná prestávka
13:00-14:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
Piatok: 8:00 - 9:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
9:00-13:00
ord. hod. pre akútne stavy
12:00 - 12:30
obedná prestávka
13:00-14:00
inj., inf., vyš. chron. pac.
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
MM AMBULANCIA, s.r.o.