MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubná ambulancia - DENTINIKA
Sestry: Iveta Slivonová, Mariana Baďová
Ambulancia: pavilón: deti-vchod 1  posch.: prízemie  č. dv. 57
telefón: 0948 116 116
Pondelok:      8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Utorok:   8:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Streda:   8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Štvrtok: 11:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Piatok:   8:00 - 13:00  

 

Kvalitná starostlivosť pre celú rodinu. Precízna práca, citlivý prístup, moderné materiálové a prístrojové vybavenie.

 

Lekár ošetruje s lupovými okuliarmi (3,5- alebo 5-násobné zväčšenie).

 

 • Komplexné vstupné vyšetrenia (registrácia nových pacientov)

 •  RTG diagnostika (intraorálne snímky, záhryzové snímky, OPG (panoramatické) snímky,

3D CBCT (priestorové) snímky zubov, čeľustí, čeľustných kĺbov a čeľustných dutín

 • Dentálna hygiena, inštruktáž, pravidelné kontroly

 •  Preventívne fluoridové programy pre deti a mládež, remineralizácia zubov

 •  Anestézia, bezbolestné ošetrenie

 •  Výplňová terapia, dôraz na estetiku

 •  Endodontické a reendodontické ošetrenie zubov

 •  Fixná a snímateľná protetika (inlay, onlay, korunky, mostíky, snímateľné protézy)

 • DIGITÁLNE ODTLAČKY intraorálnym skenerom

 •  Estetické rekonštrukcie chrupu

 •  Základné chirurgické výkony

 •  Terapia ochorení parodontu, DentalBAC a DentalGEN testy, antibiotická liečba

 • Bielenie zubov (domáce, kombinované)

 •  Konzultácie, poradňa pre rodičov, cielené stomatologické vyšetrenia

 • Predaj pomôcok (zubné kefky, pasty, ústne vody)

 •  Riešenie akútnych stavov (po telefonickom dohovore)

 

 

Zubné RTG pracovisko - DENTINIKA
 
 

Pracovisko je vybavené digitálnym RTG prístrojom najvyššej kvality.

Zabezpečujeme diagnosticky vysokohodnotné a dobre čitateľné snímky s minimálnou radiačnou záťažou pre pacienta.

 

 • Intraorálne snímky, záhryzové (bitewing) snímky

 • Extraorálne snímky

 • Panoramatické snímky celého chrupu (OPG)

 • Snímky čelustných kĺbov

 • Snímky čeľustných dutín

 • 3D CBCT snímky – priestorové zobrazenie, „zubné CT“

 

RTG vyšetrenie je možné realizovať iba na základe indikácie lekára, t.j. je potrebné priniesť žiadanku resp. výmenný lístok. Snímkujeme na počkanie.

 

Cenník: https://www.dentinika.sk/sk/cennik/rtg-pracovisko

 

Dentálna hygiena - DENTINIKA

Ambulancia dentálnej hygieny pacientom poskytuje komplexnú, precízne a zároveň citlivo realizovanú profylaktickú starostlivosť.

 

Venujeme sa pacientom všetkých vekových skupín. Dôsledne sa staráme o pacientov s rôznymi stupňami parodontitídy. Pracujeme v modernej, prístrojovo a materiálovo nadštandardne vybavenej ambulancii.

 

 • Vstupné dentálnohygienické vyšetrenie detí i dospelých

 • Motivácia, inštruktáž, nácvik orálnej hygieny

 • AirFlow - pieskovanie

 • Odstránenie tvrdých i mäkkých povlakov (zubný kameň, plak)

 • Fluoridácia, remineralizácia zubov

 • Odborné ošetrenie pacientov s rôznymi stupňami parodontitídy

 • Bielenie zubov

 • Odporučenie a predaj vhodných pomôcok

 • Poradenstvo v oblasti správnej výživy a udržania orálneho zdravia

 • Konzultácie so zubným lekárom (v prípade potreby)

 • Pravidelná starostlivosť, pozvánky na kontroly a ošetrenie

 

 

OBJEDNANIE TERMÍNU osobne na recepcií praxe, telefonicky v čase ordinačných hodín alebo kedykoľvek ONLINE na www.dentinika.sk

 

 

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

ambulancia@dentinika.sk / www.dentinika.sk / www.facebook.com/dentinika

Language/Sprache: EN