MUDr. Mária Ditteová

Čeľustná ortopédia
sestra: Martina Pakozdyová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 155
telefón: 02/602 64 255   mobil: 0903 459 457
 

Pondelok:

  8:00 - 14:30

Utorok:

  8:00 - 14:30

Streda:

  12:00 - 18:00

Štvrtok:

  8:00 - 14:30

Piatok:

  8:00 - 14:30

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

maria.ditteova@gmail.com
Language/Sprache: DE