MUDr. Mária Ditteová

Čeľustná ortopédia
sestra: Martina Pakozdyová
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 155
telefón: 602 64 255   mobil: 0903 459 457
Pond.:   8:00 - 14:30  
Utorok:   8:00 - 14:30  
Streda: 12:00 - 18:00  
Štvrtok:   8:00 - 14:30  
Piatok:   8:00 - 14:30  

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

maria.ditteova@gmail.com
Language/Sprache: DE