MUDr. Pavol Novák, MUDr. Lucia Mikulášová

Chirurgická ambulancia
sestra: Mgr. Mária Vavrušová, dipl.s. Vanoa Tomášková
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 212
telefón: 654 25 563
Pond.:   8:00 - 12:00 MUDr. Mikulášová 12:00 - 14:00 obj. zákrok
Utorok: 13:00 - 16:00 MUDr. Novák 16:00 - 18:00 obj. zákrok
Streda:   8:00 - 12:00
MUDr. Mikulášová
12:00 - 14:00 obj. zákrok
Štvrtok:   8:00 - 12:00 MUDr. Mikulášová  12:00 - 15:00 obj. zákrok
Piatok:   8:00 - 12:00
MUDr. Mikulášová
12:00 - 14:00 obj. zákrok
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
CHIRNOVA s.r.o. 
www.chirnova.sk