Mgr. Martin Mokoš

Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí
Ambulancia: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 153
telefón: 0905 535 816
Pond.:   7:30 - 18:00  
Utorok:   7:30 - 18:00  
Streda: 13:30 - 18:00  
Štvrtok: 13:30 - 18:00  
Piatok:    
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o dovolenka a pod.
Pozn.: Pacienti sa vopred objednávajú (aj telefonicky), počas neprítomnosti prosím zanechať odkaz.
Excellent Com, s.r.o.