MUDr. Jela Macháčová - MUDr. Hana Sameková

Ortopedická ambulancia - Ortopedia JM s.r.o.
sestra: Frkalová Andrea, Baricová Galina
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 202
mobil: 0911 611 700 obj. 9:00 - 12:00

 

Pond.:  8:00 - 15:00 obj. pacienti  
Utorok:  8:00 - 15:00 obj. pacienti  
Streda: 7:30 - 15:30 obj. pacienti  
Štvrtok: 7:30 - 16:30 obj. pacienti  
Piatok: 7:30 - 16:30 obj. pacienti  

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

Pozn.: Orientačný termín na vyšetrenie vydáva zdrav.sestra telef. na tel. č. 0911 611 700
v čase 9:00 - 12:00.
Pri určovaní termínu si pripravte:
poukaz na odborné vyšetrenie od Vášho prakt. lekára
preukaz poistenca
zdravotnú dokumentáciu
 

Language/Sprache: EN