MUDr. Jela Macháčová

Ortopedická ambulancia
sestra: Gabriela Bagyuraová
Ambulancia: pavilón: dospelí posch.: 2. č. dverí: 202
telefón: 602 64 386
Pond.:

  8:00 - 9:30

obj. pac.
injekcie, obstreky

9:30 - 13:00

obj. pac.
13:00-15:00
obj. dojčatá USG
Utorok:

  8:00 - 9:30

obj. pac.
injekcie, obstreky

9:30 - 13:00

obj. pac.
13:00-15:00
obj. dojčatá USG
Streda:

  8:00 - 9:30

obj. pac.
injekcie, obstreky

9:30 - 13:00

obj. pac.
13:00-15:00
obj. dojčatá USG
Štvrtok:  

11:00 - 17:00

objednané deti

 
Piatok:

 

 

od 8:00-12:00
objednávanie pac., administratíva, zdrav. sestra v amb.

 
UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)
Pozn.: Orientačný termín na vyšetrenie vydáva zdrav.- sestra. osobne alebo telef. na tel. č. 602 64 386 počas ord. hodín
Pri určovaní termínu si pripravte:
poukaz na odborné vyšetrenie od Vášho prakt. lekára
preukaz poistenca
zdravotnú dokuemntáciu
 

Language/Sprache: EN, DE