MUDr. Mgr. Soňa Vlčková, Mgr. Barbora Šepeľová

Dentálna hygiena - DENTINIKA
Ambulancia: pavilón: deti-vchod 1  posch.: prízemie  č. dv. 57
telefón: 0948 116 116
Pondelok:      8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Utorok:   8:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Streda:   8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Štvrtok: 11:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Piatok:   8:00 - 13:00  

Ambulancia dentálnej hygieny pacientom poskytuje komplexnú, precízne a zároveň citlivo realizovanú profylaktickú starostlivosť.

 

Venujeme sa pacientom všetkých vekových skupín. Dôsledne sa staráme o pacientov s rôznymi stupňami parodontitídy. Pracujeme v modernej, prístrojovo a materiálovo nadštandardne vybavenej ambulancii.

 

 • Vstupné dentálnohygienické vyšetrenie detí i dospelých

 • Motivácia, inštruktáž, nácvik orálnej hygieny

 • AirFlow - pieskovanie

 • Odstránenie tvrdých i mäkkých povlakov (zubný kameň, plak)

 • Fluoridácia, remineralizácia zubov

 • Odborné ošetrenie pacientov s rôznymi stupňami parodontitídy

 • Bielenie zubov

 • Odporučenie a predaj vhodných pomôcok

 • Poradenstvo v oblasti správnej výživy a udržania orálneho zdravia

 • Konzultácie so zubným lekárom (v prípade potreby)

 • Pravidelná starostlivosť, pozvánky na kontroly a ošetrenie

 

Objednanie termínu osobne na recepcií praxe, telefonicky 0948 116 116 v čase ordinačných hodín alebo kedykoľvek ONLINE na www.dentinika.sk

 

Aktuálny cenník: https://www.dentinika.sk/sk/cennik

 

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

ambulancia@dentinika.sk / www.dentinika.sk / www.facebook.com/dentinika

Language/Sprache: EN